Wetenschap en techniek in het basisonderwijs

Overgangsbeleid
Per 31 december 2010 zijn de programma’s VTB en VTB Pro afgerond. Inmiddels hebben ruim 2500 scholen wetenschap en techniek een vanzelfsprekende plek op school gegeven, en hebben in totaal 10.000 leraren en pabostudenten deelgenomen aan een  scholingsarrangement wetenschap en techniek. In de jaren 2011 tot en met 2016 zal het Masterplan 'Ruimte voor Talent, Ruimte voor Wetenschap en Techniek' van kracht zijn. Dit programma biedt álle basisscholen de mogelijkheid om met wetenschap en techniek aan de slag te gaan.

 

Met het aantreden van het nieuwe kabinet zal het Platform Bčta Techniek in nauw overleg met het ministerie van OCW het Masterplan goed op het nieuwe onderwijsbeleid van het kabinet afstemmen. Parallel aan dit deels nog te vormen beleid, wordt in de komende maanden de uitvoering van het Masterplan vormgegeven en ingericht. Dit betekent dat we per 1 januari 2011 nog niet vol met alle scholen van start kunnen en dat er met de financiering van het onderzoeksprogramma TalentenKracht in het kader van het Masterplan even pas op de plaats moet worden gemaakt. Het Platform Bčta Techniek heeft voor deze periode een overgangsbeleid ontwikkeld. De komende periode zullen wij u via deze pagina en middels een maandelijkse digitale nieuwsbrief op de hoogte houden van de ontwikkelingen. U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief door een e-mail te sturen aan info@programmavtb.nl.


 

WTwijzer

Op de WTwijzer vindt u tips, lesmateriaal, goede voorbeelden van andere basisscholen en links.


 

Agenda

Uitgelicht

Op 27 mei 2011 organiseerde het Platform Bčta Techniek de Landelijke Kennisconferentie Talentontwikkeling en Wetenschap & Techniek.
Lees verder

Nieuws