Wetenschap en techniek in het basisonderwijs

Het Programma VTB ondersteunt basisscholen om wetenschap en techniek een structurele plek in het onderwijs te geven. Scholen worden voor een periode van drie jaar zowel financieel, organisatorisch als inhoudelijk ondersteund om dit op hun eigen manier binnen de school vorm te geven. Het doel van het Programma VTB is kinderen in aanraking brengen met wetenschap en techniek, zodat zij hun talenten ontdekken en een positieve attitude ten aanzien van wetenschap en techniek ontwikkelen.


 

WTwijzer

Op de WTwijzer vindt u tips, lesmateriaal, goede voorbeelden van andere basisscholen en links.


 

Agenda