Regionaal Steunpunt VTB Midden Brabant

Platform Promotie Techniek Tilburg e.o.

Projectleider: Frans Hulzink

DOBA / SOM Onderwijsadviseurs.
Postadres:
Postbus 4155
5004 JD Tilburg

tel: 0877 87 38 88

Email: fhulzink@som-net.nl


 

De volgende organisaties zijn aangesloten bij DOBA / SOM Onderwijsadviseurs.

Basisschool de Wichelroede, namens DOPO (Directie Overleg Primair Onderwijs)
Fontys PABO Tilburg
Onderwijsbegeleidingsdienst SOM
Midden-Brabant College (VMBO)
Beatrix College
ROC Midden-Brabant
Avans Hogeschool
Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging
Bouwradius
Gemeente Tilburg
iNDEX Technocentrum
Hobéon Management Consult


 

Documenten

 RS VTB Mid Brabant Meerjaren Projectplan 2006-2010 (79,7 Kb)

 

Visie

Techniek in het basisonderwijs krijgt een vastere vorm. De scholen die participeren of geparticipeerd hebben in de netwerkbijeenkomsten VTB hebben techniek duidelijk op de kaart gezet. Wetenschap in relatie tot techniek is nog niet overal succesvol. Het is een aandachtsgebied voor de komende periode.De deelname aan projecten als 'Lego League' en 'de Uitvinders' groeit gestaag. Enthousiasme is er bij alle scholen die met techniek aan de slag zijn gegaan. Verbinding met andere leer- en ontwikkelingsgebieden wordt meer en meer gerealiseerd.

 

Onder dit Regionale Steunpunt vallen 57 basisscholen.