Regionaal Steunpunt VTB Friesland

projectleider: Anke Postma

Stichting GCO Fryslan - CEDIN
Lavendelheide 21
9202 PD  Drachten
tel: 088 0200300
email: a.postma@cedin.nl
 

De volgende organisaties zijn aangesloten bij Regionaal Steunpunt VTB Friesland

Cedin
Christelijke Hogeschool Nederland
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

 

Documenten

 
Onder dit Regionale Steunpunt vallen 181 basisscholen.