Schoolvoorbeelden

Met deze schoolvoorbeelden, verzameld door de Inspectie van het Onderwijs, kunnen scholen ideeën en inspiratie opdoen voor het techniekonderwijs op hun eigen school.
Elk schoolvoorbeeld bestaat uit een videofilm met een beschrijving, een link naar het inspectierapport kwaliteitsonderzoek Techniek en een verwijzing naar verdere relevante informatie.   

'Wetenschap op wielen’ op basisschool Nellestein in Amsterdam

Speciaal voor alle basisscholen in Amsterdam is er ‘Wetenschap op Wielen’! Science center NEMO heeft vier lessenseries ontwikkeld. We nemen een kijkje in groep 7/8 van Daltonschool Nellestein. De school heeft gekozen voor het thema Voeding. De eerste les is een introductie over voeding. Wat heb je nodig om te kunnen overleven? In de tweede les wordt een bezoek aan science center NEMO gebracht.

Ga naar de pagina van bassischool Nellestein >>


 


      

Techniekcircuit op basisschool ‘t Wikveld in Empel

‘t Wikveld is een basisschool in Empel (bij Den Bosch) met ruim 400 leerlingen. De school maakt gebruik van een circuitmodel om de kinderen het technische karakter van hun leefwereld te laten ontdekken en ervaren. Spelenderwijs krijgen ze inzicht in allerlei technische vaardigheden en principes.

Ga naar de pagina van bassischool 't Wikveld >>       

Technische werkvormen op k.b.s. Laurentius in Breda

Basisschool Laurentius is een van de zgn. ‘hoofdscholen’ in het regionale VTB2-project ‘Aandacht voor techniek in het basisonderwijs’. In de regio West-Brabant werkt een flink aantal basisscholen aan de verdere ontwikkeling van techniek op hun eigen school. Ze doen dat samen met de pabo.

In de pabo is een technieklokaal ingericht waarin zowel studenten van de pabo als bezoekende basisscholen praktijkervaring op kunnen doen met de diverse vakinhouden en werkvormen voor techniek. De stages van de studenten vormen een belangrijk aangrijpingspunt voor de stimulering van de basisscholen.

Ga naar de pagina van bassischool Laurentius >>      

Leskisten voor techniek op basisschool de Nijenoert in Leek

Op de Nijenoert wordt gewerkt met leskisten die samen met de andere openbare scholen uit Leek (bij Groningen) ontwikkeld zijn. De leskisten sluiten aan op de methode Leefwereld. Het portret laat zien hoe op deze school met de leskisten gewerkt wordt en hoe de leskisten ontwikkeld zijn.

Ga naar de pagina van bassischool de Nijenoert >>       Praktisch toegepaste techniek op zmlk-school de Kameleon in Roosendaal

Zmlk-school de Kameleon is een expertisecentrum voor zeer moeilijk lerende kinderen. Op dit type scholen leren kinderen vooral door dingen te doen. Sommige kinderen zijn verbaal niet sterk, maar kunnen veel met hun handen. Ook deze kinderen zijn graag bezig. Daarom wordt niet alleen tijdens de formele technieklessen (in het VSO), maar zeker ook tijdens de andere lessen veel met allerlei techniekmaterialen gewerkt.

Ga naar de pagina van bassischool de Kameleon >>


       Ontdek Kasteel op basisschool de Klimop in Dreischor

De Klimop is een basisschool uit Dreischor (Schouwen-Duiveland) met een vier groepen (1-2, 3-4, 5-6, 7-8). De Klimop werkt enthousiast met het Ontdek Kasteel. Ook zijn er gastlessen en worden bedrijven e.d. uit de regio bezocht in het kader van techniek.

Ga naar de pagina van bassischool de Klimop >>


      Lego-robots op Montessorischool Waalsdorp in Den Haag

Waalsdorp is een Montessori-basisschool in Den Haag. De school werkt op een gevarieerde manier aan techniek, onder meer door mee te doen aan de Lego League (een wedstrijd met Lego-robots). Er wordt gewerkt met de Techniek Torens, met Lego Dacta en met andere materialen.

Ga naar de pagina van bassischool Waalsdorp >>


    Bouwen van een magische machine op basisschool Markvelde in Diepenheim

Basisschool Markvelde is een openbare school in de gemeente Hof van Twente. Het is een vierklassige dorpsschool met een leerlingenaantal dat al jaren rond de 60 leerlingen schommelt. Samen met andere basisscholen uit de Hof van Twente, en ondersteund door Bouwradius (de innovatie- en opleidingsorganisatie voor de bouw), is voor ‘techniek’ een aantal leskisten ontwikkeld in het kader van het zgn. zwaluwstaartproject. Deze leskisten vormen de basis voor het techniekonderwijs op basisschool Markvelde.De school gaat elk jaar ook naar Haaksbergen om daar een techniekles te krijgen van een techniekcoach (een gepensioneerde technicus) van het VBTA-project in een speciaal daarvoor ingericht technieklokaal.

Ga naar de pagina van bassischool Markvelde >>


     Kieskasten op basisschool ’t Schoolhuys in Houten

Basisschool 't Schoolhuys staat in een nieuwbouwwijk in Houten en heeft ongeveer 250 leerlingen. De school werkt aan ontwikkelingsgericht onderwijs (ogo). In dat kader wordt onder meer gewerkt met ‘kieskasten’: de leerlingen kunnen op eigen tempo, met eigen interesses, en met eigen verantwoordelijkheid werken. Met subsidie van buitenaf heeft de school de Techniek Torens aangeschaft en werkt daar dit jaar voor het eerst mee.

Ga naar de pagina van bassischool 't Schoolhuys >>


     Technika 10 op de Nicolaasschool in Rotterdam

De Nicolaasschool doet al een aantal jaren mee met Technika 10. De klas wordt steeds in tweeën gesplitst, waarbij een medewerker van Technika 10 met de meisjes aan de slag gaat en de vakleerkracht hetzelfde programma doet met de jongens.

Ga naar de pagina van bassischool de Nicolasschool >>


     Techniek en meervoudige intelligentie op basisschool de Wichelroede in Udenhout

Op basisschool De Wichelroede uit Udenhout zitten ruim 450 leerlingen. De Wichelroede is al jaren bezig aan techniek. Techniek is ingebed in het concept van de meervoudige intelligentie. In de school wordt veel gewerkt met zgn. leerlandschappen: werkhoeken en werktafels waar leerlingen in tweetallen zelfstandig allerlei opdrachten uitvoeren. Eén van de vele activiteiten van de Wichelroede is dat leerlingen in groepjes van zes zelfstandig een studiereis maken, in dit geval met de bus naar Den Bosch.

Ga naar de pagina van bassischool de Wichelroede >>