VTB-Pro

 

Wat is VTB-Pro?
Het Programma VTB-Pro stelt 5000 leerkrachten en 5000 aankomende leerkrachten in staat zich te verdiepen en te bekwamen in het domein wetenschap en techniek in het basisonderwijs. Een vakgebied dat niet gaat over techniek en wetenschap op een hoog en abstract niveau, maar waarbij het stellen van vragen, nieuwsgierigheid, onderzoekend leren en de implementatie daarvan centraal staan. 
Ga meteen naar de site van VTB-Pro

 

Kenniscentra Wetenschap en Techniek
De in totaal 10.000 (aspirant-)leerkrachten zullen worden geschoold bij één van de pabo’s die samenwerken met de landelijke Kenniscentra Wetenschap en Techniek, speciaal in het leven geroepen voor dit project. In deze Kenniscentra werken (technische) universiteiten en hogescholen samen met pabo’s. Zij ontwerpen het lesaanbod, ontwikkelen kennis en dragen zorg voor de verspreiding daarvan naar pabo’s en basisscholen. Zij worden daarbij ondersteund door bedrijven in de regio, Regionale Steunpunten van VTB en Science Centra. In de regio’s Zuid, Oost, Gelderland en Noord-Holland zijn de eerste Kenniscentra al van start gegaan.

 

Scholingsarrangementen
De scholingsarrangementen zijn geschikt om individueel en als team aan deel te nemen en spelen in op de vraag van scholen. Deelname is gratis, maar vraagt uiteraard wel om een investering in inzet en tijd! In de scholingsarrangementen komen naast kennis over wetenschap en techniek, ook pedagogische vaardigheden aan bod.
Daarnaast is er een bijzondere plaats voor de opbrengsten van het programma TalentenKracht, dat de bètatalenten van jonge kinderen in de voorschoolse leeftijd onderzoekt (zie http://www.talentenkracht.nl/). Daarmee sluiten wetenschap en techniek uitstekend aan bij de natuurlijke nieuwsgierigheid, het ‘bètatalent’ en de onderzoekende en ondekkende houding van leerlingen.
 

Ga naar de site van VTB-Pro