Flexibele Metalektro klimt uit recessie05-08-10

Bedrijven in de Metalektro zijn optimistischer over de nabije toekomst. De verwachtingen voor werkgelegenheid en vacatures zijn weer licht positief. Toch moeten bedrijven voor een stabiele positie op de lange termijn structureel aandacht hebben voor
een actief personeels- en wervingsbeleid. Dat blijkt uit de recent verschenen Agenda voor de Toekomst, de jaarlijkse rapportage van de Arbeidsmarktmonitor.

 

Flexibiliteit was voor veel bedrijven het afgelopen jaar erg belangrijk, zo schetst het arbeidsmarkt-onderzoek dat het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) doet in opdracht van A+O. De sterke daling in de werkgelegenheid en vacatures die de Metalektro vorig jaar zo kenmerkte, is in de loop van 2010 tot stilstand gekomen. Veel bedrijven hebben, gestimuleerd door de regeling werktijdverkorting en de deeltijd-WW, hun personeel scholing en ontwikkelingsmogelijkheden aangeboden in de leegloopuren.

 

Vergrijzing

Bedrijven vinden scholing nog steeds heel belangrijk om personeel breed inzetbaar te houden. Door de economische crisis is de personeelskrapte bij veel bedrijven verdwenen. Uit de Agenda voor de Toekomst blijkt dat bedrijven vorig jaar minder aandacht hadden voor maatregelen rond leeftijdsbewust personeelsbeleid en vergrijzing. Als de markt weer aantrekt, moet blijken of bedrijven voldoende menskracht kunnen behouden en verwerven voor de benodigde productiecapaciteit en innovatief vermogen.

 

Sociale innovaties blijven onverminderd populair. Meer dan de helft van de bedrijven wil binnen nu en vijf jaar een innovatiegerichte strategie implementeren, projectmatig gaan werken of hun personeel variabeler inzetten. Belemmeringen in het succesvol doorvoeren van innovaties, zijn volgens de bedrijven het meest te wijten aan tijdgebrek of aan personeel dat (nog) niet over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt.

 

Agenda voor de Toekomst

De jaarlijkse rapportage van A+O biedt bedrijven ook aanbevelingen voor het ontwikkelen van een toekomststrategie. Deze zijn nadrukkelijk gericht op een langetermijnstrategie in personeelsbeleid, meer aandacht voor de ontwikkeling van softskills van medewerkers, levensfasebewust personeelsbeleid en het stimuleren van interne mobiliteit. Maar ook structurele aandacht voor sociale innovatie, een aantrekkelijk wervingsbeleid en samenwerking en kennisdeling met kennisinstellingen in de regio zijn essentieel voor behoud en instroom van werknemers in de Metalektro.

 


< naar overzicht